Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;”Maliye politikasını  katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.”

Vizyonu; “Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme  ortamını desteklemek üzere;

*Mali disiplinden taviz vermeyen,

*Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,

*Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,

*Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,

*Saydamlığı ve hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bakanlık olmak.”

Erzincan Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Toplumsal refahın artırılmasını, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının desteklenmesini sağlamak üzere; mali disiplinden ödün vermeden, öngörülen geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkelerini gözeterek toplamak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmak, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, paylaşımcı adil bir mali hizmet sunan örnek bir Defterdarlık.

Vizyonu;
Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen maliye politikalar çerçevesinde etkili bir işgücü ve personel politikası ile kamu gelirlerini toplamak, kamu harcamaların gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.