Hizmet Standartları Dokümanı

Fevzipaşa Vergi Dairesi Hizmet Standartları

Gelir Müdürlüğü Hizmet Standartları

Muhakemat Müdürlüğü Hizmet Standartları

Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Standartları

Personel Müdürlüğü Hizmet Standartları

Saymanlık Müdürlüğü Hizmet Standartları