1964 yılında Erzurum’da  doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Memuriyete 1990 yılında Erzurum Tortum  Malmüdürlüğünde başladı. Ağrı Defterdarlığı Muhasebe Müdür Yardımcısı, Patnos Malmüdürü vekili, Ağrı Defterdarlığı Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığında Saymanlık Müdürü, Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, Ağrı ve Ordu  Defterdarlıklarında Defterdar Yardımcısı olarak görev yaptı. 11/09/2015 tarihinde Erzincan Defterdarlığında Defterdar Yardımcısı olarak göreve başlayan Bülent PAPUCCU Evli ve üç çocuk babasıdır.

Telefon: 0 446 223 01 34   Faks: 0 446 223 34 74
bpapuccu @maliye.gov.tr