Bakanlığımız 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları kapsamında Defterdarlığımız Toplantı Salonunda Defterdarlığımız Personel Müdürü Anıl AKBAL’ın sunumuyla 28.05.2018 tarihinde Etik Konferansı gerçekleştirilmiştir.